ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
    วันพฤหัสบดีที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เวลา 09.00  – 12.00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น15 โรงแรมเมเปิ้ล ถนนศรีนครินทร์  เขตบางนา กรุงเทพมหานครฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
(สถานีศรีเอี่ยม สถานีศรีลาซาล  สถานีศรีแบริ่ง สถานีศรีด่าน สถานีศรีเทพา สถานีทิพวัล และสถานีสำโรง)

กลุ่มที่ 1

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 1 โรงแรมคิง ปาร์ค อเวนิว ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
(สถานีศรีอุดม สถานีสวนหลวง ร.9 สถานีศรีนครินทร์ 38 สถานีศรีนุช สถานีคลองกลันตัน และสถานีพัฒนาการ)

กลุ่มที่ 2
 

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงค์คอก ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
(สถานีศรีกรีฑา สถานีแยกสำสาลี  สถานีบางกะปิ และสถานีลาดพร้าว 101)

กลุ่มที่ 3
 

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารชวมิตร ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 48/1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
(สถานีรัชดา สถานีภาวนา สถานีโชคชัย 4  สถานีลาดพร้าว 71 สถานีฉลองรัช และสถานีมหาดไทย (วังทองหลาง)

กลุ่มที่ 4
 
   
       
  การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1    
 
งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
กลุ่มที่ 1 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มที่ 2 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมผกาแก้ว ผกากรอง ชั้น 2 โรงแรมคิง ปาร์ค อเวนิว ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
 
กลุ่มที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงค์คอก ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 
กลุ่มที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 เดอะคอนเน็คชั่น เอดูคูซีน จำกัด ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
  

  การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

 

 

 

งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารหระกวดราคา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องบอลรูมชั้น 15 โรงแรมเมเปิ้ล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

>>รายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1<<
 

 

พบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ
 

การพบปะหารือผู้บริหาร ของ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมบริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

พบปะหารือผู้บริหารของ บริษัท ศูนย์การค้าธัญญะ ช้อปปิ้ง พาร์ค ศรีนครรินทร์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์  
  แผนงานพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ  
 

1. ห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ 

 
 
บรรยากาศการพบปะหารือ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 น.-12.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 
 
2. ศูนย์การค้าธัญญะ ช้อปปิ้ง พาร์ค ศรีนครินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2556  เวลา 15.00 น.-16.00น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 ตึกการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


 
 
3. บริษัท ลาดพร้าวพลาซ่า จำกัด

บรรยากาศการพบปะหารือ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556  เวลา 11.00 น.-12.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท ลาดพร้าวพลาซ่า จำกัด
 
     

 

 

 

4. ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชอปปิ้งเซ็นเตอร์

บรรยากาศการพบปะหารือ
วันที่ 17 มิถุนายน 2556  เวลา 10.00 น.-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ศูนย์การค้า ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ช้อปปิ้ง เซนเตอร์

 
 

5. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บรรยากาศการพบปะหารือ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2556 เวลา 09.00 น.-10.00 น.  
ณ ห้องประชุม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

 
 

6. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บรรยากาศการพบปะหารือ
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556  เวลา 14.00 น.-15.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์

 
 

7. แขวงการทางสมุทรปราการ

บรรยากาศการพบปะหารือ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556  เวลา 9.30 น.-10.30 น.
ณ ห้องประชุมปากน้ำ แขวงการทางสมุทรปราการ

 
 

8. ผู้บริหารโครงการ รัชดา ฟอเรสต์

บรรยากาศการพบปะหารือ
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ รัชดา ฟอเรสต์

 
 

9. รองอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 2

บรรยากาศการพบปะหารือ
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556  เวลา 16.00-17.00 น.
ณ ที่ห้องอัยการ คดีศาลแขวงเหนือ 2 ชั้น 3 ตึกอัยการ สำนักงานอัยการ

 
         
  การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการก่อสร้างโครงการ  
 
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 
   
   
   
การแจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ (แผ่นพับ)